Odměny podle výkonů na úkor běžných příplatků

Zaměstnavatelé v USA a Kanadě zaměňují roční zvýšení platů a příplatky před svátky za systém, který dává zaměstnancům bonusy na základě jejich výkonnosti. Podle studie využívá 78 % amerických a 81 % kanadských firem různě postavené plány, které ale mají jedno společné – odměnu za výkon. Jejich vize je přilákat a udržet si výkonné zaměstnance, zvýšit produktivitu a sjednotit aktivity zaměstnanců s firemními cíly.

Každoroční zvýšení platů minulostí?

Plány pro hodnocení zaměstnanců mají čtyři základní formy. Ty zahrnují odměny za úspěch oddělení nebo jednotlivce, pokud splní specifický cíl, zvláštní odměny a možnost získání firemních akcií.

Firmy se snaží navrhnout a implementovat takové odměnové plány, které přinesou rovnováhu pro firemní cíle a firemní kulturu. Musí být přizpůsobeny tak, aby oslovovaly specifické potřeby firmy nebo specifické skupiny v rámci firmy.

Bonusy

Zaměstnavatelé si uvědomují, že svázání finančních odměn s výkony spojuje lépe zaměstnance s cíli firmy. Firmy jsou pod velkým tlakem a jsou nuceny dosahovat výsledků a tento způsob odměňování se jeví jako nejefektivnější po všech stránkách, hlavně co do přiblížení se plnění firemních met.

Pouze 41 % amerických firem dávalo v roce 2005 sváteční příplatky. V Kanadě to bylo ještě méně – 34 % firem. Více než polovina firem, které přestaly rozdávat bonusy před svátky tak učinily v průběhu posledních pěti let. Z 41 % těch, kteří tyto sváteční bonusy udělovali, jich jen 13 % činilo finanční formou v USA a 38 % v Kanadě.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine