Odměňování zaměstnanců - klíč ke změně

Zaměstnanci jsou k odměňovacím strukturám firmy poměrně vstřícní. Tyto struktury navíc mohou účinným způsobem rozšířit plán řízení změn ve společnosti. Je však nutné je správně implementovat. Každý manažer by si měl určit úroveň řízení změn ve svém oddělení a v každé funkční oblasti. Změna, která se dotýká méně než 10 lidí, je mírná, ta, která postihne 50 a více lidí, je výrazná.

Dalším důležitým krokem je ujasnění komunikačních strategií. Předtím, než seznámíme své zaměstnance s plánem řízení změn, bychom je měli také informovat o tom, proč jsou nové plány nutné, jaký prospěch z nich budou mít ti nejvýkonnější pracovníci, jak se liší od těch dřívějších, co zůstává beze změny apod. Dále je potřeba navrhnout systém odměňování.

Zaměstnanci by měli mít k dispozici tabulky výpočtů odměn (např. v Excelu). Podle nich si totiž mohou stanovovat své vlastní profesní cíle. Tabulky by měly obsahovat obecnou část, do které by si zaměstnanci zadali základní plat a stanovené cíle, dále část s výpočtem jednotlivých komponent odměn a část s grafy, kde si mohou zaměstnanci vše prohlédnout v grafické podobě.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com