Odhalte své špatné komunikační návyky

Odhalte své špatné komunikační návyky

Jedna z nejdůležitějších vlastností dobrého manažera je schopnost interpersonální komunikace. Nutnost umění správně komunikovat velmi rychle vzrůstá. Nesprávné jednání s lidmi může firmy velmi významně poškodit. Vedoucí pracovníci by se proto měli v komunikačních dovednostech neustále zdokonalovat, jinými slovy naučit se uvědomovat si vlastní špatné komunikační návyky a měnit je. Špatných komunikačních návyků by bylo možné vyjmenovat celou řadu. Článek jich uvádí sedm.

Skupina sedmi nejhorších komunikačních návyků zahrnuje návyky, které mohou manažerovu firmu poškodil i tehdy, projeví-li se pouze čas od času. O to více by si je měl každý jedinec uvědomovat a snažit se o změnu svého navyklého přístupu, chování a jednání. Konkrétně se jedná o tyto následující zlozvyky:
- oslovování ostatních osob pouze tehdy, když něco potřebuji
- přivlastňování si cizích nápadů
- neodpovídání na telefony či e-maily
- nedodržování základních požadavků slušnosti (např. „děkuji“, „prosím“)
- nenaslouchání druhým
- lhaní
- apriorní negativní přístup

Špatné interpersonální komunikační návyky mohou nám všem velice zkomplikovat pracovní i osobní vztahy. Měli bychom se proto soustředit na rozvoj návyků správných – pozitivní přístup, slušnost, schopnost empatie, pravdomluvnost.

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online