Od konfliktů ke spolupráci

Vybudování prosperující firmy vyžaduje spolupráci. Zaměstnanci si však nemusejí vždy padnout do oka a spolupráce jim dělá problémy. Manažeři pak ve výsledku stráví více času řízením konfliktů než vedením firmy. Mezi nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti patří nekontrolované soupeření, žárlivost, přílišný tlak na splnění úkolů, nesplněná očekávání a impulzivní komentáře, které vznikají v atmosféře strachu, stresu a defenzívy. Motivaci svých zaměstnanců manažeři zachrání, pokud budou usilovat o řešení konfliktů v nejrannějších fázích.

- Zdůrazňujte řešení, nikoli obviňování. Učte zaměstnance řešit vlastní problémy.
- Vytvořte prostor pro řešení konfliktů. Umožněte zaměstnancům, aby mohli vyjádřit své rozdílné názory bez přerušování.
- Vítejte špatné zprávy. Když budete mluvit se zaměstnanci, zajímejte se o špatné zprávy stejně jako dobré.
- Ptejte se. Veďte zaměstnance k tomu, aby zhodnotili, proč stojí proti sobě.

Manažer by v konfliktu mezi svými zaměstnanci měl působit jako prostředník – pořádat schůzky pro vyjasnění problematických názorů, být trpělivý a vyvarovat se emocí, které by jej vyváděly z neutrality. Zaměstnance by měl učit empatii, nabízení řešení a hledání společných kompromisů. Spolupráci dále podpoří, pokud bude například delegovat úkoly dvojicím zaměstnanců a týmovou práci dokáže ocenit.

-kk-
Zdroj: PeerSpectives - americký server věnovaný všestrannému rozvoji firem
Zobrazit přehled článků ze zdroje PeerSpectives