Obědvej a uč se

S přibývajícími povinnostmi máme pocit, že den není nikdy dostatečně dlouhý, abychom všechno zvládli. Časové hledisko hraje důležitou roli i v oblasti rozvoje zaměstnanců. Nemůžete zaměstnance takříkajíc rozkrájet, aby mohli docházet na vzdělávací akce, když mají příliš práce. Na druhou stanu není dobré ani vzdělávání opomíjet. Z tohoto důvodu vznikly vzdělávací programy nazývané Lunch and Learn (Obědvej a uč se), které se odehrávají v rámci přestávek na oběd.

Programy Lunch and Learn vypadají tak, že se zaměstnanci sejdou na vzdělávací hodině, kde zároveň poobědvají. Jedná se o trénink formálnějšího charakteru, který má i pružnější strukturu než běžné vzdělávací programy. Zajišťuje většinou rozvoj konkrétních dovedností zaměstnanců, školení o produktech, profesionální rozvoj nebo rozvoj osobních vlastností. Nejde však o program, který by byl vhodný pro školení v obtížných otázkách, jako je etika nebo sexuální obtěžování. Neměl by obsahovat nic, co není možné pokrýt ve třiceti až pětačtyřiceti minutách.

Existuje celá řada podob vzdělávacích programů Lunch and Learn. Každá firma by měla vždy zvolit takové vzdělávání zaměstnanců, které bude vyhovovat její kultuře. Je třeba předem naplánovat témata, vybrat školitele a mluvčí, vytipovat vhodné prostory a v případě, že si zaměstnanci nebudou nosit vlast ní jídlo, zajistit i obědy. Nespornou výhodou programů Lunch and Learn je možnost vzdělávání a motivování zaměstnanců s minimálními dodatečnými náklady.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management