Nový střední management: Emoční podpora pro mladé pracovníky i tahouni strategických změn

Ilustrační snímek

Proslýchá se, že pracovníci z generace Y nemají v oblibě tradiční šéfy. Prý se obvykle pokládají za dostatečně kompetentní na práci bez dohledu a chtějí fungovat autonomně. To by ovšem znamenalo, že firmy, které nejsou start-upy, by musely citelně změnit svou organizační strukturu, či aspoň rozvolnit své hierarchické uspořádání. Jinak by mohly na snahu o upoutání mladých talentů rovnou zapomenout.

S rozvojem automatizace a inteligentních strojů odpadá stále více úkolů, o které se dosud staraly bílé límečky. To by do jisté míry mohlo urychlit odbourávání pozic ve středním managementu. Podle předpokladů mezinárodní obchodní školy INSEAD všakstřední manažeři nezmizí – jen se promění jejich role.

Nový střední management

Již výchova příslušníků generace Y je taková, že si velmi dobře uvědomují své sebevědomí a svou hodnotu. Zároveň však tato generace, která jako první vyrůstá v době, kdy jsou obrázky, krátké textové zprávy i e-maily k dispozici téměř neustále, potřebuje emoční zpětnou vazbu. Možnost povýšení někdy v budoucnu je najednou méně lákavá než okamžité uznání. Sociální média je naučila toužit po okamžité emoční výplatě. A právě zde je prostor pro střední management.

Právě střední manažeři mohou poskytnout okamžitou zpětnou vazbu. Mohou pochválit, mohou pokárat. Emoce zkrátka nabývají na významu. Střední manažeři mohou také tlumočit vize a myšlenky top manažerů daleko přesvědčivěji a účinněji, právě proto, že jsou mladým pracovníkům blíž a jsou s nimi v kontaktu. Střední management se často soustřeďuje na svou funkční výkonnost, protože díky ní se dostali na svou pozici. Takoví manažeři se však pomalu stanou minulostí.

Střední manažeři mohou napomoci strategickým změnám

Střední management je někdy označován za tu část firmy, která se nejvíc ze všech snaží zachovat status quo. Tak to však není, protože právě střední management může obrovsky napomoci uskutečnění jakékoli změny nebo transformace. A to si top manažeři často neuvědomují.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge