Nezavírejte oči před konflikty zaměstnanců

Manažeři věnují značnou část svého času řešení konfliktů mezi zaměstnanci. Například v Kanadě je to dle nedávného výzkumu společnosti Accountemps až šest hodin týdně, což odpovídá osmi týdnům ročně. Navíc je to dlouhodobý trend, který stále nevykazuje známky oslabování.

I když spory mezi zaměstnanci nelze nikdy zcela vymýtit, manažeři mohou jistými kroky přispět k tomu, aby jich bylo co nejméně. Accountemps radí:

  • Měli byste vědět, kdy zakročit. Není třeba řešit každou menší neshodu, nelze však zavírat oči před problémy, které ochromují výkonnost celé pracovní skupiny.

  • Nenechte jednoho člověka otrávit celý tým. Pokud je zdrojem problémů jeden konkrétní zaměstnanec, připomeňte mu, že schopnost spolupráce a respekt vůči ostatním je jedním ze základních předpokladů jeho práce.

  • Umožněte zaměstnancům, aby se lépe seznámili. Nabídněte možnosti setkání u nepracovních aktivit – u oběda či dobrovolných akcí.

  • Oceňujte ty, kteří jsou dobrým příkladem. Těm, kteří přispívají k týmovému duchu, nabídněte pochvalu, ale i možnost povýšení či výběru pracovních úkolů.

  • Snažte se vybírat správné lidi již od začátku. Nábor zaměstnanců s dobrými interpersonálními dovednostmi, kteří zapadají do vaší organizační kultury, sníží potenciál vzniku budoucích konfliktů.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter