Nezapomínejte, i diskuse má svá pravidla

Umění diskuse je předpokladem úspěšného jednání. Nevhodný způsob komunikace se může odrazit nejen na vnímání vaší osoby, ale i na vnímání celého podniku, který zastupujete. Při každém jednání se proto snažte vzpomenout na tyto poučky a zkuste je převést do praxe.

- Snažte se druhému porozumět, berte na vědomí jeho argumenty, názory a postřehy. Teprve když druhého pochopíte, můžete mu téma diskuse dobře osvětlit. Pokud dotyčného nepochopíte, závěry vašeho hovory nebudou mít žádný účinek.

- Ten, kdo s vámi nesouhlasí, není nepřítel. Nesnažte se za každou cenu obhajovat svoji pravdu. Nejde přece jen o to, obhájit své tvrzení, ale o získání názorů ostatních, které mohou pomoci dosáhnout lepších výsledků.

- Nesnižujte důstojnost oponenta. Přestože oponent argumentuje zcela nerozumně, nesnižujte se k útokům na jeho osobnost a k ponižování. Projevili byste se jako slabomyslný člověk, který nedokáže být nad věcí.

- Neutíkejte od tématu. Čas jsou peníze. Časté odbíhání od hlavního důvodu diskuse navíc snižuje přehlednost a srozumitelnost jednání.

- Dialog vyžaduje kázeň, vyvarujte se proto dlouhých monologů.

- Neskákejte druhému do řeči a nenechte si ani zasahovat do té své. (V určitých případech samozřejmě usměrňování partnera není vhodné.)

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES