Než svoláte poradu

Porady patří mezi nejméně oblíbené součásti moderního byznysu. Jen v USA probíhá každý den něco mezi 11 a 25 miliony porad, což je podle odborníků příliš mnoho. Pokud chcete svolat poradu, nejprve se zamyslete. Zhluboka se nadýchněte a zvažte následující faktory.

1. Účel a očekávaný výsledek porady. Pokud nedokážete sami sobě vysvětlit, co od porady očekáváte, nepořádejte ji. Máte-li pouze dílčí informaci, kterou chcete sdílet s ostatními, pošlete oběžník. Jde-li o nějaké

2. Lidé. Zvažte, kdo by měl na poradu přijít. Pozvěte pouze ty, jejichž účast je nezbytná. Vypracujte časový rozvrh porady a u každé položky specifikujte, čí účast je třeba. Není nic horšího než sedět tři hodiny na poradě a čekat na desetiminutovku, která vám bude věnována na samotném konci s odkladem na příští setkání.

3. Čas. Předem rozvrhněte jednotlivé části porady. Pokud se nějaká protáhne, buďte nekompromisní, zařaďte ji na jednání jindy a přejděte k další podle rozvrhu. Vždy začínejte včas, na nikoho nečekejte.

4. Obsah. O jakou poradu půjde? Rozdělujte porady, jejichž účelem je sdílení informací a porady, které mají vést k nějakému rozhodnutí. Umožněte účastníkům alespoň krátkou přestávku mezi sdělením nových informací a hlasováním o rozhodnutí na jejich základě.

5. Kreativita. I porady mohou být užitečné a zábavné. Můžete například vést diskusi, v níž opatříte zastánce předneseného návrhu bílým kloboukem a odpůrce černým. Existuje celá řada možností, jen myslete kreativně.

6. Žádná další práce. Vyvarujte se jakékoli další práce. Pokud vás zaměstnanci neinformují o něčem důležitém ještě před poradou, mohou tak činit ze dvou důvodů – nemusí to být tak důležité, nebo zastávají taktický postoj.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher