Networking pro malé a střední podniky: Znejte dobře svůj trh

Ilustrační snímek

Nezáleží na tom, kolik pozornosti se obecně věnuje sociálním médiím a jak velkou důležitost přikládáme networkingu. Je zde totiž něco, čemu se pozornosti nedostává – hlubšímu pochopení toho, kdy se získáváním kontaktů a jejich využitím zabývat a kdy ne. Jako podnikatel potřebujete konkrétnější doporučení, než jen to, že „networking je žádoucí“. Jednotlivé sektory a odvětví se totiž liší ve své geografii i v míře existující konkurence. A právě proto je vaše budování kontaktů velmi ovlivněno tím, v jakém odvětví se pohybujete, píše britský web Business Matters.

Poznejte, jak je to ve vašem oboru

Jelikož je ve vaší oblasti obvykle jen omezený počet možných dodavatelů nebo klientů, nemusí být vždy příliš výhodné budovat kontakty lokálně. Například tam, kde většinu firem v určitém oboru tvoří několik velkých korporací, může být pro lidi z malých a středních firem obtížné najít někoho, s kým by mohli navázat spolupráci. Velké společnosti a koncerny jsou pravděpodobně méně zaujaty možností spekulovat s někým nad možnou spoluprací, když to z jejich pohledu je pořád jenom malá zakázka.

Do partnerství s velkými hráči nespěchejte

Vytvořit partnerství s velkou společností může být příležitost, jak malou firmu rozšířit. Taková spolupráce s firmou, která funguje v daleko větším měřítku, však může na malou partnerskou firmu klást obrovské nároky. Jsou zde jiné cykly cash flow. Jsou zde naprosto rozdílné objemy práce, zakázek a všeho dalšího. Řízení takové spolupráce proto může být problematické. Marže malého partnera se mohou smrsknout a dokonce i procesy mohou být ohroženy tím, jak se větší partner snaží získat pro sebe víc.

Malé a střední podniky by proto měly své snahy o networking směřovat i tam, kde jsou firmy vhodné velikosti. A to, zda jde o budování kontaktů přes sociální média nebo přes osobní setkání, není to nejdůležitější. Důležité je zaměřit se na správné firmy, s nimiž se vám nejlépe vrátí vaše investované úsilí. Networking koneckonců funguje na stejné logice investic a návratnosti jako finance. Je to aktivita, kterou je třeba brát vážně.   

-jk-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters