Nepracujte, když nemusíte

První reakcí nových manažerů je vzít si na sebe co nejvíce práce. Jak jinak by si mohli být jisti, že ty nejdůležitější úkoly budou provedeny správně? Dělají to všichni a dělalo se to tak odjakživa. Je to něco jako reflex, který však manažerům a týmovým vedoucím práci spíše komplikuje, protože je příliš zatěžuje a ostatní členy týmu demotivuje. Je třeba si zvyknout na jiný styl uvažování – tedy co nejvíce práce rozdělit mezi ostatní.

Hlavní prací vedoucího je kontrolovat pracovní proces, koordinovat tok informací a motivovat členy týmu k co největší výkonnosti. Mají sledovat zejména hlavní cíle projektu – dodržení rozpočtu, časového plánu a rozdělení činností. Příliš mnoho vedoucích se však soustředí na ty nejmenší detaily činnosti ostatních, což vede k tomu, že členové týmu se cítí nedocenění a nemají pocit odpovědnosti za svou práci.

Manažeři a týmoví vedoucí by si proto měli položit několik otázek, které jim pomohou lépe zorganizovat svou práci:
* Co mohu odmítnout?
* Co mohu předat podřízeným?
* Co mohu předat nadřízeným?
* Co je potřeba rozhodnout ještě dnes?
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company