Neposední konzultanti

Konzultantské firmy zažívají nebývale vysokou fluktuaci zaměstnanců. Hovoří o tom alespoň výsledky studie společnosti Top-Consultant.com . Fluktuace se v těchto firmách má navíc v průběhu letošního roku ještě zvýšit spolu s globálním oživením sektoru konzultantských služeb a širší nabídkou kariérních možností.

V posledním roce dosahovala fluktuace zaměstnanců v konzultantských firmách jen ve Velké Británii 20 procent, v celé Evropě pak téměř 19 procent a 12,5 procenta v USA. Tyto údaje přitom mohou být jen pomyslnou špičkou ledovce, protože pouze 23,5 procenta dotazovaných konzultantů z padesáti firem po celém světě uvedlo, že jejich firma podniká konkrétní kroky pro snížení fluktuace svých zaměstnanců. Většina respondentů se domnívá, že pro zaměstnavatele bude udržení zaměstnanců v budoucnosti stále obtížnější.

Dobrou zprávou pro konzultantské firmy však může být zjištění, že dotazovaní konzultanti uváděli jako faktory, které by je dokázaly udržet na jednom místě nenákladné požadavky. Vysoké platy například nepatřily podle této studie mezi priority.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com