Nenechte zaměstnance stát stranou

Zaměstnanci chtějí být vždy informováni o tom, co se děje. Jestliže nemají dostatek informací, cítí se nejistí a pracovní morálka výrazně klesá. Je to jako s pasažéry na letišti – jestliže má let zpoždění a lidé nevědí, co se děje, začnou být podráždění a diskutují o tom, kdo je za celou situaci odpovědný.

Zaměstnanci chtějí zcela přirozeně vědět, jaká je situace ve firmě, jaké se chystají změny a jak se tyto změny dotknou každého z nich. Schopný manažer by proto měl umět naslouchat a vysvětlit svým podřízeným, jaké okolnosti jej k určitému rozhodnutí vedly. Je však třeba také umět rozhodnout, co by měli vědět všichni zaměstnanci a co jen někteří.

Obecně platí, že zaměstnanci potřebují všechny informace, které se týkají celé společnosti (např. o plánovaných akvizicích, fúzích, snižování stavů, zavádění nových produktů a změnách strategií) a informace, které se týkají jejich konkrétního pracovního zařazení. Nelze také spoléhat pouze na jeden způsob sdělování informací – někteří lidé lépe vnímají věci, které vidí, jiní více využívají sluch apod.

Nadřízení by se také měli starat o to, zda zaměstnanci zprávu přijali a zda ji správně pochopili. K tomu je důležitá zpětná vazba. Manažer by měl svým podřízeným poskytnout možnost vyjádřit se k dané informaci. Ke sdělování informací a vyjadřování zpětné vazby mohou dobře posloužit pracovní porady.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com