Nenechte se zavalit informacemi

Je zahlcení informacemi skutečně takový problém, jak si myslíme? Možná to má více společného s naší ochotou přizpůsobit se a používat chytré dovednosti. Většinou nejsme jen oběťmi přílišného množství informací, ale sami k této situaci připíváme.

Zásadní je překonat vlastní odpor a snažit se hledat cesty, jak lépe pracovat s informacemi. Není to složité. Budete muset pouze změnit své uvažování a osvojit si určité nové návyky, které však nejsou náročné.

- Rozvíjejte své hodnotící dovednosti. Velká část informací, které se k vám dostanou, je pro vás nepodstatná, přesto trávíte hodiny jejich čtením a tříděním. Potřebujete se proto naučit, jak lépe poznat, co vyhodit, co delegovat a co je třeba řešit okamžitě. Začněte vstupním hodnocením. Učte se, jak nahlížet na informace z širšího pohledu. Vaším cílem je určit hlavní myšlenku a podle ní se rozhodovat.

- Prohlubte svou schopnost chápání. Hodnotící přístup k informacím vás pravděpodobně zbaví většiny informací, které dostanete. Co ale s těmi zbývajícími? Řada z nich bude stále okrajová. Potřebujete se naučit rychle přelétnout dokumenty očima a identifikovat jen ty informace nebo znalosti, které jsou pro vás užitečné nebo zajímavé.

- Naučte se rychlému čtení. Nyní již máte klíčové dokumenty, zprávy apod., které jsou pro vás důležité. Přesto to může znamenat stohy papírů ke čtení. Pracujte proto na rozvoji dovednosti rychlého čtení. Cílem této metody je rychle pochopit logiku argumentace a najít klíčové sdělení bez zbytečného vyrušování a nutnosti vracet se zpět. Velmi důležitá je praxe. Věnujete-li rozvoji této dovednosti 10-15 minut denně, za několik týdnů si ji zcela osvojíte.

- Uchopte své znalosti. Nakonec je důležité naučit se pracovat s myšlenkovými mapami, které vám umožní zachytit a dekódovat klíčové znalosti, které jste shromáždili. Tzv. Mind Mappping je jednoduchý proces, který odpovídá individuálním způsobům uvažování. Umožní vám vyjádřit veškeré důležité informace na jedné stránce pomocí klíčových slov, diagramů a jednoduchých ilustrací. Vytvoříte si tak vlastní styl nejen pro dekódování důležitých informací, ale také pro lepší zapamatování a možnost vrátit se k nim později.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone