Několik důvodů pro zrušení pracovní cesty

V současné době můžeme ve světě pozorovat patrný trend odkládání a rušení pracovních cest. Důvodem k tomu je zvyšující se hrozba teroristických útoků, dále pak válečné konflikty a nebezpečné nemoci (SARS). Kromě těchto důvodů však existují i důvody čistě osobní, mezi které patří například nová, neodkladná obchodní povinnost nebo úmrtí v rodině. Každý má své důvody, na jejichž základě je ochoten nechat propadnout své tučné cestovní pojištění. Dnes již rozhodně není doba na to, aby se pracovně cestovalo za každou cenu. Autor článku sám uvádí několik důvodů, které se jemu osobně zdají pro zrušení obchodní cesty adekvátní:

- Důvod k podniknutí pracovní cesty již není aktuální.
- Necítíte se dobře.
- Vaše rodina vás potřebuje.
- Nemůžete si pracovní cestu dovolit z finančních důvodů.
- Cesta je příliš nebezpečná.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral