Největší chyby zpětné vazby

Ilustrační snímek

Pouhé pojmenování oblastí, v nichž by se se vaši podřízení měli zlepšit, může udělat hodně. Žádný manažer by proto neměl opomíjet zpětnou vazbu a měl by se ji naučit předávat tak, aby to nepodrývalo jeho autoritu a vedlo ke skutečnému zlepšování jeho podřízených. The QuickBase Blog proto upozornil na desatero nejčastějších chyb při poskytování zpětné vazby. Zkuste si poctivě říci, kolik z nich se dopouštíte v praxi.

  1. Poskytujte více negativní než pozitivní zpětné vazby.

  2. Vyhýbáte se poskytování zpětné vazby, až do chvíle, kdy vás určitý neřešený problém začne skutečně frustrovat. Pak reagujete nepřiměřeně a podnikáte vůči svým lidem osobní útoky.

  3. Tolik se snažíte být ohleduplní, že ve výsledku vůbec neřeknete to, co jste chtěli říci.

  4. Nedržíte se základních pravidel slušnosti. Na své podřízené křičíte a ponižujete je.

  5. Nejste dostatečně konkrétní. Mluvíte pouze obecně, neuvádíte příklady.

  6. Neposkytujete zpětnou vazbu okamžitě a pravidelně, ale pouze při zvláštních příležitostech.

  7. Čekáte se zpětnou vazbou na hodnocení výkonnosti, které probíhá zpravidla jen jednou ročně.

  8. Nevysvětlujete zaměstnanců, jaké důsledky bude to mít, když nevyřeší problémy, na které je upozorňujete.

  9. Kritizujete bez širšího kontextu. Pokud zaměstnanec odvedl celkově výbornou práci a vaše kritika se týká jen jednoho z menších aspektů jeho úkolu, měl by to vědět.

  10. Neposkytujete žádnou zpětnou vazbu.

 -kk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track