Nejste jedním z pěti typů toxického manažera?

Vedoucí pozice klade na dotyčného člověka vysoké nároky. Bohužel, někdy se na vedoucí pozice dostávají i lidé, kteří díky svému přístupu působí toxicky a ubíjí tak potenciál svého týmu. Navíc ne vždy si to je daný vedoucí schopen uvědomit či přiznat. Zde je pět nejčastějších typů toxických manažerů – nepoznáváte se v některém z nich?

Ilustrační snímek

Vedoucí , který nerespektuje své podřízené a kolegy

K manažerské funkci patří i určitý respekt vůči osobám, se kterými daný vedoucí jedná. Dobrý manažer by navíc měl být schopen přizpůsobit se lidem, se kterými v určitou chvíli mluví, a měl by s nimi jednat s určitým respektem.

Vedoucí, který nedovede své podřízené nadchnout pro svoji vizi

Podle The Muse musí manažer umět ostatním předat jasnou vizi, na kterou se mají upínat, i jednoznačné představy o tom, co se od jednotlivých pracovníků očekává. Pokud není skrz tyto nástroje manažer schopen své podřízené takto motivovat, je to velký problém.

Vedoucí bez potřebných tvrdých dovedností

Vedoucí týmu může mít sebelepší soft skills, ale pokud mu chybí teoretické, technické nebo praktické znalosti z daného oboru, může se jednat o nepřekonatelný handicap, který mu zabraňuje dostatečně predikovat budoucí vývoj a být efektivním vedoucím.

Náladový vedoucí, kterému chybí osobní integrita

Manažer týmu nesmí měnit nečekaně svá stanoviska a jeho podřízení by měli vědět, co se od nich z jeho strany očekává. Pokud je vedoucí nekonzistentní, používá různá měřítka na různé lidi anebo mění své názory, vytváří tak velmi nepříjemné pracovní prostředí pro členy svého týmu.

Vedoucí, který je v opozici vůči firmě

Manažer týmu musí i přes svá určitá specifika dbát na priority firmy a měl by postupovat v souladu s hodnotami a kulturou celé společnosti. Nesmí jít svým přístupem proti těmto pravidlům a stavět tak své podřízené do šachu.

 

 

-mm-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse