Nejsou lidi

Kvalifikované pracovníky je stále těžší najít, Velká Británie je uprostřed krize. Absolventi středních škol odcházejí více než kdy dříve na univerzity a nedostatek kvalifikovaných mladých dělníků způsobuje až 600 000 neobsazených pracovních míst. Spolek britského průmyslu (CBI) věří, že ekonomický růst vytvoří do roku 2010 dva miliony odborně kvalifikovaných pozic. Otázkou je, odkud pro ně vzít pracovníky. Rada pro vzdělávání a kvalifikace (LSC) se snaží zvednout povědomí o moderním učňovství. V současnosti se kolem 255 000 mladých lidí nad 16 let účastní 150 různých programů (pouze 28% 16-21-letých).

Novou iniciativou je „Young Apprenticeship scheme“, který umožní motivovaným školákům mezi 14-16 lety dvoudenní profesionální práci týdně. Pokusné schéma se týká obchodní administrativy, logistiky, tvůrčí práce, ale i strojírenství a automatizovaných odvětví. Další změny zahrnují modernizaci učňovství, představení učňovství dospělým do 25 let aj. Co tím získají britské podniky? Především zvýšení produktivity.
-ba-
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian