Nejlepší změna je žádná změna

Nejsložitější součástí transformace firem směrem k většímu úspěchu bývá často změna špatných návyků v oblasti interpersonálního chování. Firmy usilují o renovaci organizačních strategií, zaměřují se tradičně na lidské zdroje, finance a procesy, v nichž hledají neefektivní místa. Pak ale mnohdy trpělivě čekají na lepší výkonnost jen proto, aby se hořce zklamaly. Proč jsou změny tak těžké?

Důležité je uvědomit si, že lidé přirozeně tíhnou k odmítání jakýchkoli změn. To, co doposud fungovalo je pro zaměstnance dostačující a zvláštní odpor kladou zejména, když dojde ke změnám ve vedení. Volání po obětování a sebekázni se mnohdy střetává s cynismem, skepsí a vzdorem.

Nejtěžší úkol během přeměny firem proto čeká na vůdce v podobě snahy neustrnout v nefungujících rutinách – navyklých vzorcích negativního chování jednotlivců i skupin zaměstnanců. Zaměstnanci potřebují pomoc s udržováním nového chování. Vůdcové by jim měli nabídnout možnosti opakovaně se novému chování učit v praxi, poskytovat koučování a podporu, rozdělovat odpovědnost.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge