Nejčastější manažerské chyby při řízení lidí

Ilustrační snímek

Manažeři a to, jak dokáží řídit své podřízené, utváří celkový chod firmy. Každý manažer by si proto měl vážit lidí, měl by mít zájem o obousměrnou komunikaci, věřit v týmovou práci a také být schopen vyžadovat osobní odpovědnost, aniž by k tomu potřeboval nějaká represivní opatření.

Na to, jakých chyb se manažeři nejčastěji dopouštějí při řízení lidí, se v nedávném článku zaměřil server About Human Resources. Publikoval následující desatero špatných manažerů.

1. Neznají své podřízené jako lidi

Manažer nemusí být osobní rádce nebo dokonce terapeut svých lidí, měl by však mít povědomí o tom, co se děje v jejich životech. Pak může lépe pochopit jejich potřeby a nálady.

2. Neumějí ukázat jasný směr

Zaměstnanci potřebují od svých manažerů slyšet jasná očekávání. Pokud uděláte z každé věci prioritu, brzy získají dojem, že žádné priority nemáte. Navíc nepoznají, zda si vedou dobře, nebo špatně.

3. Nevěří svým lidem

Typickým příkladem nedůvěry je mikromanagement. Nedůvěřivý manažer dýchá svým lidem na záda při každé činnosti a dává jim přímo i nepřímo najevo, že jsou neschopní.

4. Neumějí naslouchat

Aktivní naslouchání je důležitý způsob, jak projevit druhým respekt. Navíc se dozvíte mnoho zajímavých informací.

5. Rozhodují se a teprve pak se ptají svých lidí na názor

Tím dávají jasně najevo, že je názor podřízených ve skutečnosti nezajímá. Nemohou se pak divit, že podřízení brzy přestanou mluvit o svých nápadech.

6. Neumějí řešit problémy hned v začátcích

Přehlížejí konflikty mezi svými lidmi s tím, že si to dotyční vyřeší sami. Většinou se však brzy přesvědčí, že to bylo naivní očekávání.

7. Chtějí být přáteli svých podřízených

Nadřízený může mít se svými lidmi dobré vztahy, těžko s nimi však může chodit večer do baru stěžovat si na práci a šéfa.

8. Neumějí komunikovat a zatajují informace

Jediná správná komunikace s podřízenými je komunikace transparentní. Zaměstnanci potřebují dostatek informací, aby se mohli správně rozhodovat. A totéž potřebuje i manažer, proto by se i on měl zajímat o zpětnou vazbu.

9. Nejednají se všemi zaměstnanci stejně

Dobrý manažer ví, že každý zaměstnanec má své individuální potřeby. Zároveň však také ví, že by měl všem měřit stejným metrem – nikoho neupřednostňovat.

10. Nechtějí nést odpovědnost za podřízené

Když se něco nepodaří, obviňují před svými nadřízenými své podřízené. Tím ztrácejí důvěru a respekt na obou stranách.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR