Neexistují hloupé otázky...

Jistě jste se již někdy účastnili přednášky, školení nebo konference, v jejímž závěru vyzval přednášející všechny zúčastněné, aby se jej na cokoli zeptali. Někteří řečníci dokonce odvážně tvrdí, že neexistují hloupé otázky. Ony však skutečně existují. Je jich sice málo, ale jsou. Jak poznáme, které otázky jsou hloupé a zbytečné, a které nikoli? Jak se jim můžeme vyhnout?

Inteligentní otázky jsou nástroje, s jejichž pomocí se učíme, zjišťujeme určité informace či si necháváme něco vysvětlit. Inteligentní otázky pramení například z následujících situací:
* Řečník nevěnoval dostatečnou pozornost detailům a neposkytl dostatek informací, aby si člověk mohl vytvořit jasnou představu.
* Každý má jinou úroveň znalostí – to, co je jednomu jasné, může být druhému úplně neznámé.
* Podstata problému neodpovídá zažitým postupům a je nutné podrobnější vysvětlení, aby si lidé celou věc špatně nevyložili.
* Instruktor či řečník nedodržuje logickou souslednost událostí.
* Řečník má sice velmi zajímavé téma, ale neumí jej podat.

Existují však také lidé, kteří záměrně kladou nesmyslné a hloupé otázky. Autor článku tyto lidi klasifikuje například podle následujících kritérií:
* Ti, kteří se rádi poslouchají. Nevydrží déle než půl hodiny, aniž by slyšeli svůj hlas.
* Ti, kteří mluví za všechny ostatní. Domnívají se, že to, co zajímá je, musí určitě zajímat i okolí.
* Ti, kteří chtějí řečníka „nachytat na švestkách“. Jejich jediným zájmem je zneklidnit dotyčného a otestovat jeho připravenost.
* Ti, kteří kladou hypotetické otázky („Já vím, že to nikdy nemůže nastat, ale co kdyby byl Mickey Mouse vedoucím oddělení HR?“)
* ... a mnoho dalších.

Dříve, než se na poradě či prezentaci na něco zeptáme, měli bychom sami určit, zda se naše otázka vztahuje k tématu, zda diskusi nějak obohatí nebo zda jen vyvolá konflikt, zda není nějakým způsobem na úkor ostatních (např. zbytečně dlouhé vysvětlování), či zda si ji můžeme s trochou námahy zodpovědět sami. Je také dobré představit si, jak bychom se asi dívali na jiného člověka, který by tuto otázku položil.

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net