Nebojte se říci šéfovi "ne"

Odmítnout šéfa je náročné, někdy však nezbytné. Důležité je proto zvolit správnou formu odmítnutí a hlavně vycházet z logických důvodů. Vždy začněte tím, že důkladně zhodnotíte důvod svého odmítnutí. Pokud má být důvodem jen to, že něco děláte neradi, zamyslete se ještě jednou.

Podívejte se na věc očima nadřízeného

Zvažte, jaký dopad bude mít vaše odmítnutí na chod firmy. Když například způsobíte finanční ztrátu, budete potřebovat velmi silné argumenty. Vždy se snažte podat tak, aby nadřízený viděl výhody vašeho odmítnutí.

Nečekejte na poslední chvíli

Pokud víte již předem, že nějaký požadavek nemůžete splnit, oznamte to nadřízenému co nejdříve, aby mohl zajistit náhradu. Připravte si důvody odmítnutí a také alternativní možnosti řešení situace.

Držte emoce na uzdě

Nikdy nechoďte za šéfem s odmítnutím, pokud nemáte plně pod kontrolou své emoce. Předem uvažuje o námitkách, které mohou zaznít ze strany nadřízeného a vašich reakcích na ně. Vztahujte svůj postoj k firmě, nikoli ke své osobě.

Snažte se být upřímní

Počítejte s tím, že nadřízený případné výmluvy dříve či později odhalí. Svůj důvod k odmítnutí sdělte přímo. Získáte tím větší šanci, že vás šéf pochopí a váš důvod uzná.

Neříkejte jen „ne“

Rozhovor se šéfem rozhodně nezačínejte slovem „ne“. Rozumnější je začít tím, že myslíte především na zájmy firmy. Pak vysvětlete, proč není možné, abyste splnili příslušný úkol a nabídněte alternativy řešení.

Nabídněte více možností řešení

Nabídka řešení může nadřízeného snadno přesvědčit, že vaše odmítnutí není tragédie. Dáte tím jasně najevo, že nemyslíte jen na sebe a nechcete nikomu ublížit. Navíc můžete získat větší důvěru a ochotu šéfa přijímat vaše odmítnutí v budoucnu.

-kk-

Zdroj: Careercast - americký portál věnovaný rozvoji kariéry a vyhledávání pracovních míst
Zobrazit přehled článků ze zdroje Careercast