Nebojte se položit svým podřízeným tyto otázky

Když se zeptáte manažera, jaký je šéf, dostanete jinou odpověd, než když se na totéž zeptáte jeho podřízených. Pokud zaměstnanci na takovou otázku odpoví upřímně, může manažer hodně získat. Odpovědi mohou pomoci rozpoznat oblasti, ve kterých by se mohl zlepšovat a rozvíjet. Aby zaměstnanci na podobné otázky odpověděli, musíte demonstrovat svůj souhlas s učícím se prostředím, aby se cítili bezpeční. Pak jim položte následující otázky:
1. Vím, co se ode mě očekává? Nejen ve smyslu aktuální pracovní činnosti, ale i v systémovém kontextu.
2. Mám možnost dělat to, co dělám nejlépe, každý den?
3. Zajímá se o mě supervizor jako o člověka?
4. Mám k dispozici zdroje, které potřebuji?
5. Obdržel jsem v poslední době pochvalu za dobrou práci?
6. Je tu někdo, kdo podněcuje můj rozvoj?
7. Záleží na mých názorech?
8. Cítím, že je moje práce důležitá v dlouhodobém kontextu organizační vize a poslání.
9. Jsou moji spolupracovníci zavázáni k tomu, být vynikající?
10. Měl jsem tento rok příležitost k růstu? Přináší mi můj současný projekt nebo úkol nové výzvy a inspiraci?
-ba-
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com