Nebojte se moderovat panelovou diskusi

Ilustrační snímek

Konference, různé networkingové akce, ale i porady. To všechno jsou příležitosti, při nichž se objevují panelové diskuse. A jsou to také příležitosti, kdy můžete být požádáni, abyste takovou diskusi vedli. Je třeba mít z moderování panelové diskuse strach? Jak se na roli moderátora dobře připravit? Na tyto otázky odpověděl americký publicista a spíkr Scott Kirsner ve svém nedávném článku na serveru Harvard Business Review. Sám vedl více než 300 panelových diskusí na významných konferencích.

Výčet svých rad začíná Scott Kirsner překvapivým konstatováním: „Nepřipravujte se s panelisty“. Doporučuje netelefonovat ani nepsat dlouhé e-maily panelistům za účelem ujasnění, o čem se bude mluvit. Z diskuse by se pak vytratila spontánnost a dynamika. Moderátor by si samozřejmě měl předem zjistit, kdo bude v panelu a podle toho připravit otázky. Panelistům však stačí poslat stručnou zprávu s výčtem zahajovacích otázek. Při samotné diskusi pak dodržujte tyto zásady:

 • Sedněte si k panelistům, nestůjte opodál.

 • Nevystupujte jako panelista, nemůžete hrát obě role.

 • Vyhýbejte se promítání slidů. Pokud to téma vyžaduje, zapojte pouze fotografie nebo videa.

 • Cíl diskuse vyjádřete hned na začátku, a to stručně a jasně. Dvě věty stačí.

 • Neříkejte panelistům, ať se představí sami. Účastníky diskuse vždy představuje moderátor.

 • Zapojte publikum. Hned na začátku se publika na něco ptejte.

 • Nepokládejte všem stejné otázky, dvě odpovědi na tutéž otázku stačí.

 • Vyzvěte panelisty, aby si pokládali otázky navzájem.

 • Rozdělte si otázky podle toho, na co se budete ptát panelistů a na co publika.

 • Neuzavírejte diskusi tím, že požádáte panelisty o nějakou myšlenku na závěr. Raději dejte prostor otázkám publika.

 • Zajistěte, aby diskuse skončila včas.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review