Nebojte se mluvit

Všichni manažeři vědí, že správné vyjadřování na veřejnosti je jedním z předpokladů jejich úspěchu ve funkci. Asi každý vedoucí pracovník je totiž čas od času nucen předstoupit před větší skupinu lidí a něco jim sdělit. Příprava na takovou velkou prezentaci však stojí mnoho manažerů nervy, v jejím důsledku trpí poruchami zažívání a potí se jim ruce. Autorka článku se zaměřuje na to, jak přednést projev, který by byl pro publikum přesvědčivý.

Odborníci tvrdí, že při vnitřním hodnocení prezentujícího si posluchači všímají ze 60 % neverbálních faktorů, z 30 % tónu hlasu a pouze z 10 % obsahu sdělení. Manažeři by si proto nejprve měli u posluchačů získat určitou autoritu – pak je větší pravděpodobnost, že se jim podaří zaujmout. Nejlepší je zjistit si potřeby a zájmy posluchačů a při prezentaci na ně navázat a snažit se je dát do souvislosti s obsahem našeho sdělení. Úspěch mají také obecně ti prezentující, kteří se drží tématu a během prezentace se k němu několikrát vrací.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com