Nebojte se dávat zpětnou vazbu

Poskytování zpětné vazby nepatří mezi neoblíbenější manažerské úkoly. Řada manažerů to považuje za zbytečné (zaměstnanci přeci sami nejlépe vědí, co dělají) nebo se chce vyhnout nepříjemnému pocitu při sdělování kritiky. Jak se ale pak má váš tým zlepšovat, když nic neřeknete?

Pojďme si společně připomenout, jak sdělovat zpětnou vazbu tak, aby byla snadněji přijatelná a dokázala opravdu pomoci. Následující doporučení sestavil server TLNT.com. Vypadají jednoduše, ale opravdu je dokážete dodržovat všechna najednou?

1. Mluvte v kontextu

Zpětná vazba slouží k tomu, aby si vaši lidé dokázali spojit svou práci s konkrétními firemními hodnotami a strategií, s úspěchem týmu.

2. Neberte zpětnou vazbu jako nutné zlo

Nemluvte podle striktně připraveného scénáře, buďte přirození. Pokud budete dávat najevo, že to děláte jen proto, že musíte, zaměstnanci vás nebudou brát vážně.

3. Aktivně zapojte zaměstnance

Zpětná vazba by neměl být váš monolog. Ukažte zaměstnancům, že se o ně skutečně zajímáte tím, že se budete ptát na jejich postřehy. Základní otázka zní: Jak vám mohu pomoci?

4. Stanovte si cíle

Společně se zaměstnancem si ujasněte vzájemná očekávání a domluvte se na konkrétním cíli. Nechte zaměstnance, aby sám popsal očekávané výsledky.

5. Nechtějte nikoho měnit

Ani jako nadřízený nedokážete své podřízeně změnit. Můžete ale přicházet se zpětnou vazbou, která vysvětlí, co nastane, když se nezmění.

6. Nebojte se

Vnímejte zpětnou vazbu jako svou práci. Vy jste odpovědní za výkonnost týmu, nejen „kamarád“ svých lidí. Buďte upřímní a otevření a nechte své lidi, ať se rozhodnou, jak s vaší zpětnou vazbou naloží.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT