Nebojte se být na zaměstnance tvrdí

Ve vztahu k zaměstnancům musíte být čestní, ale tvrdí. Zvlášť když se ve vašem týmu vyskytne osoba, která odmítá vaše změny a propaguje si svoje a ovlivňuje tím i ostatní zaměstnance.

Ve vztahu k problémovému zaměstnanci se nejprve musíte rozhodnout, jestli všechny změny jsou nutné, jestli nejste příliš tvrdí a jaké budou mít vaše korky následky pro všechny zúčastněné strany. Pokud zaměstnanec vzdoruje změnám, které chcete v týmu zavést, zkuste s ním jednat individuálně a vysvětlit mu, co všechno budou změny znamenat a co jemu osobně pozitivního přinesou. Ptejte se, proč se změnou nesouhlasí, co mu vadí a co doporučuje jako alternativu. Pokud cítíte nějakou naději, že by se vaše vzájemné vztahy mohly zlepšit, určitě zkuste různé metody, jak problematického a vzdorovitého zaměstnance přesvědčit.

Pokud se domluva nepodaří, zkuste se zamyslet nad jinou věcí, a to nad tím, jak odpor jednoho zaměstnance ovlivňuje kvalitu a množství práce, kterou zaměstnanec vykoná.

Důležité je také to, jak daná osoba ovlivňuje ostatní zaměstnance. Zkouší zmanipulovat celý tým, aby ji následoval a vám vzdoroval? Pokud ano, tak proti vám bude přesila a pokud nebudete tvrdí, vaše změny odpískají. Setkávejte se tedy s celým týmem alespoň jednou týdně a věnujte se každému zaměstnanci individuálně. Pokud si k vám vytvoří vztah, budou vědět, že ve vás mají odporu i rádce, budou podporovat vás.

Pokud je práce vzdorovité osoby uspokojivá, ale negativně ovlivňuje zákazníky nebo ostatní zaměstnance, musí to pro vás být signál k zásahu. Tím může být nějaké potrestání či dokonce vyhazov.

-pk-

Zdroj: Joan Lloyd & Associates - stránky americké koučky Joan Lloydové
Zobrazit přehled článků ze zdroje Joan Lloyd & Associates