Nebojte se budování kontaktů

Budování kontaktů může být velmi silný marketingový nástroj. Jde o to, vytvářet takové vztahy, které budou hodnotné pro obě strany, aby si mohly vzájemně pomáhat, sdílet informace, vyměňovat nejlepší postupy a odhalovat nové možnosti. Proč tedy dělá networking mnoha lidem problémy?

Lidé se vyhýbají budování kontaktů například proto, že věří, že to není nutné, dokud nebudou hledat nové pracovní místo nebo měnit pozici v rámci stávající firmy. Jiní si myslí, že dělají dobrou práci, které si ostatní všimnou automaticky. Existují i tací, kterým je networking vysloveně nepříjemný. Nevědí, co říkat a jak budování kontaktů využít. Mohou také mít negativní zkušenosti z minulosti, které je odrazují od toho, aby se nadále snažili budovat kontakty.

Když se však rozhodnete vybudovat si lepší síť kontaktů, držte se následujících doporučení:

- Vnímejte networking jako vzájemně přínosnou výměnu. Nejde jen o to, co může přinést vám. Stejně důležité je i to, co vy dokážete nabídnout druhé straně. Snažte se proto zjistit, co druhé motivuje a jakou podporu potřebují.

- Vstupte do profesionální organizace. Pokud již jste členy některé asociace nebo skupiny, snažte se poznat co nejvíce dalších členů. Seznamujte lidi mezi sebou. Požádejte o radu.

- Udržujte spojení se svými kontakty z minulých obchodních i osobních setkání. V době sociálních webů již neexistuje výmluva, proč tak nečinit. Vymezte si čas na kontakty s těmito lidmi.

- Poskytujte reference. Jednou z nejrychlejších cest k získání obchodních příležitostí, je pomáhat s obchodem druhým. Poskytujte však své reference pouze důvěryhodným lidem.

- Budujte vztahy a veďte si aktuální adresář. Na seznamování navazujte budováním užších vztahů. Veďte si adresář a také si zaznamenávejte zajímavé informace o svých kontaktech.

- Používejte sociální weby. Pokud vás někdo neznámý pozve na sociální web, nejprve prověřte, zda si můžete být vzájemně nápomocni. Často se stane, že půjde skutečně o hodnotný kontakt.

-kk-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations