Neberte stížnosti na lehkou váhu

Vedoucí pracovníci by měli brát vážně všechny stížnosti svých lidí. I když od nich nikdo neočekává, že si na čelo vylepí nápis „Veškeré stížnosti na mou hlavu", je velice důležité, aby zaměstnanci cítili, že mohu přicházet se svými připomínkami.

Je totiž v nejlepším zájmu firem, aby minimalizovaly potenciální problémy plynoucí z neřešených záležitostí. Jak tedy zajistit co nejhladší průběh procesu řešení zaměstnaneckých stížností?

- Zahrňte postup řešení stížností do příručky pro zaměstnance. Zaměstnanci by zde měli najít základní instrukce a také možnost, jak svůj problém řešit na vyšší úrovni, nebude-li vyřešen k jejich spokojenosti.

- Každou stížnost berte vážně. Manažeři by si vždy měli udělat čas na to, aby zaměstnance vyslechli. Stížnosti by také měli dokumentovat. Vyvarujte se komentářů typu: „Děláte z komára velblouda", „To přeháníte" nebo „Máte jen špatný den".

- Zvažte potřebu provedení hlubšího šetření. Na základě vyslechnutí a zdokumentování stížnosti se rozhodněte, zda vyslechnete další zainteresované osoby.

- Uzavřete celou záležitost. Každou stížnost vždy uzavírejte se zaměstnancem, který ji původně vznesl. Průběžně jej informujte, jak daný problém řešíte. Poděkujte za to, že se příslušné informace k vám dostaly a ujistěte dotyčného, že se na vás může kdykoli obrátit.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools