Ne, poradu ne!

Ne, poradu ne!

Téměř žádný podnik nechápe zvyšování počtu porad jako způsob zvyšování produktivity. Manažeři se naopak většinou domnívají, že by produktivitě prospěl kvalitativně i kvantitativně nižší počet porad. Problém bývá nejčastěji v tom, že manažeři pořádají porady jen proto, aby ukázali, že se zaměstnanci komunikují. Porady je ale třeba předem důkladně organizovat, aby byly efektivní.

Před každou další poradou se tedy nabízí položit si několik jednoduchých otázek:
- Je nutné, abych se této porady účastnil?
- Jaké výhody přinese tato porada našim zákazníkům?
- Neměla by být zcela zrušena?

Pokud jste tou osobou, která poradu svolává, mělo by vás zajímat, jak by si na tyto otázky upřímně odpověděli účastníci.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com