Ne každý šéf je psychopat, ale...

Antisociální chování má nepopiratelnou souvislost s úspěchem v byznysu. I slavný kanadský psychopatolog Robert Hare konstatoval, že „všichni psychopati nejsou ve vězení, protože někteří jsou ve vedení firem.“ Většina psychopatů sice žádnou firmu nevede, určité projevy psychopatie se však projevují ve většině obchodních prostředí. Některé z typických rysů psychopatického chování se přesně shodují s chováním výkonných ředitelů. Které to jsou?

Ilustrační snímek

V zajímavém článku na serveru Management Today na to upozorňuje odborník na psychometrické testování Tomas Chamorro-Premuzic. Ředitelé firem se podle něj projevují naprosto shodně s psychopaty v následujících případech.

Absence strachu či viny

Především západní svět obdivuje chybějící pocit strachu a bezhlavé riskování jako projev síly a moci. Stejně uvažují lidé postižení psychickou poruchou, tzv. psychopati, kteří chtějí moc a je jim jedno, jak ji získají.

Silné charisma

Osobní kouzlo neboli charisma je obvykle spojováno se silnými lídry. Ve skutečnosti však charisma pomáhá lídrům k efektivitě jen minimálně. Výkonní ředitelé a psychopati jsou nicméně zpravidla velice charismatičtí.

Neschopnost respektovat autoritu

Mnoho úspěšných podnikatelů, kteří založili své vlastní firmy, mělo a má tento problém. Proto nemohli pracovat pro nikoho jiného. Jsou to tzv. sociálně přizpůsobiví psychopati, jejichž porucha je mírnějšího rázu, a mohou tedy ve společnosti fungovat, aniž by se dostali do konfliktů se zákonem.

Většina zločinců má silně vyvinutou psychopatii. Kromě těchto tří vlastností patří k dalším typickým projevům psychopatů bezcitnost, nízká sebekontrola, přehnaně vysoké mínění o vlastní osobě, nezájem o ostatní či neustálý pocit, že musí něco dělat.

Obecně se psychopatie více objevuje u mužů. Pokud tedy poroste počet žen v nejvyšším vedení firem, klesne i počet psychopatů mezi řediteli, uzavírá Tomas Chamorro-Premuzic.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today