Naučte své zaměstnance chovat se zdvořile

Rozvíjení firemní kultury, která obsahuje běžnou zdvořilost, je důležité pro vytvoření pozitivního pracovního prostředí. To, jak nás naše emoce ovládají, není nikde víc patrné než na pracovišti. Naučte tedy své zaměstnance, jak se chovat zdvořile a respektovat se, a tím budovat zdravější pracovní prostředí.

Ustanovte práva a povinnosti manažerů a zaměstnanců. Řiďte korporační kulturu která je postavená na vzájemné úctě k vnitřním a externím zákazníkům.Odstraňte hranice mezi pracovními týmy. Zdůrazněte jedinečnost každého člověka povzbuzujícími diskusemi. Odstraňte kancelářskou politiku a přijímání neopodstatněných faktů. Držte všechny zaměstnance v odpovědnosti za jejich vlastní akce a chování. Oddělte formální procesy komunikace a neformální sdělovací systémy. Učte zaměstnance toleranci.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101