Naučte se podávat podřízeným zpětnou vazbu efektivně v pěti krocích

Podávání konstruktivní a efektivní zpětné vazby podřízeným je jedním z nejdůležitějších úkolů kteréhokoliv manažera. Bohužel – ne každý to ale umí. Pojďme se tedy podívat na to, jak dávat členům svého týmu zpětnou vazbu, a to v pěti krocích.

Ilustrační snímek

Tento text vychází ze článku na webu BusinessMatters Magazine.

Buďte konkrétní

Když podáváte podřízenému zpětnou vazbu, není to ideální chvíle na to, abyste se vyjadřovali neurčitě a vágně. Naopak. Buďte zcela konkrétní, používejte k popisu specifické situace a nedovolte, aby vaše myšlenky zůstaly nepochopeny.

Nečekejte se zpětnou vazbou příliš dlouho

Zpětná vazba je nejefektivnější, když následuje ihned po události, které se týká. Jestliže máte nějaké výtky nebo naopak pochvalu pro podřízeného, řekněte mu svoji zpětnou vazbu pokud možno ihned, bez zbytečného otálení.

Vždy vyvažujte negativní a pozitivní zpětnou vazbu

Zpětná vazba by nikdy neměla být pouze kritikou. A naopak, neměla by ani být jenom vychvalováním práce podřízeného. Vždy je co pochválit, ale vždy je i co vylepšit. Při podávání zpětné vazby je proto důležité vždy vyvážit pozitivní s negativním.

Nekritizujte osobnost dotyčného člověka

Vaše zpětná vazba by měla mířit na chování, pracovní styl, postupy nebo přístup dotyčného člověka. Nikdy by se neměla točit okolo osobnosti daného pracovníka – tedy okolo něčeho, co nelze snadno změnit.

Pamatujte, že podávání zpětné vazby je dialog

Když podáváte zpětnou vazbu, nechte dotyčného se k vaší promluvě vyjádřit. V ideálním případě jej vhodnými otázkami naveďte k tomu, aby sám pochopil, co se mu snažíte říct. Zpětná vazba by totiž nikdy neměla být monologem, ale dialoghttps://bmmagazine.co.uk/in-business/advice/everyone-says-they-want-feedback-on-their-ideas-but-this-isnt-entirely-true-even-for-the-business-critical-issues/m.

Nejdůležitější body si sepište

Hlavní body vaší zpětné vazby i ty nejdůležitější aspekty dalšího postupu, na kterých se s podřízeným shodnete, je dobré zapsat. Máte tak referenci pro vás oba do budoucna. A při další bilanční schůzce můžete mluvit o tom, jak se vám nastavený plán daří plnit.-mm-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters