Naučte se ovlivňovat ty, kteří rozhodují

Naučíte-li se ovlivňovat lidi, kteří ve vašem okolí rozhodují, aby uvažovali o vašich myšlenkách, může to prospět nejen vaší kariéře, ale celé firmě. Může jít o vaše nadřízené, ale i přímé kolegy nebo spolupracovníky napříč organizací.

- Smiřte se se základním faktem. Rozhodnutí, která ovlivňují naše životy, budou provádět lidé, kteří mají odpovídající moc, nikoli „ti správní", „ti nejmoudřejší" nebo „ti nejlepší". Jakmile to přijmete, budete efektivnější v ovlivňování druhých pozitivním směrem a budete také šťastnější.

- Při prezentování myšlenek rozhodujícím lidem si uvědomte, že vy je musíte prodat, nikoli oni koupit. Když strávíte více času rozvojem schopnosti prezentovat své myšlenky a méně času obviňování ostatních z toho, že je nepřijímají, dosáhnete mnohem více.

- Soustřeďte se na přispění obecnějšímu dobru - nejen na dosažení svých cílů. Chcete-li získat větší vliv, zaměřte se na širší potřeby své organizace, nejen své jednotky nebo týmu.

- Usilujte o vítězství ve velkých bitvách. Neplýtvejte energií a psychologickým kapitálem na okrajové záležitosti, které mají jen zanedbatelný vliv na celkové výsledky.

- Předložte realistickou analýzu nákladů a výnosů svých myšlenek. Neprodávejte jen výhody svých myšlenek. Připravte se na realistickou diskusi o nákladech svých myšlenek.

- Dodržujte etiku a a integritu. Nemlčte v případě porušování etiky. Bude-li po vás někdo vyžadovat něco, co se neslučuje s firemní etikou, odmítněte to.

- Uvědomte si, že mocní lidé jsou stejně lidé jako vy. I ti nejlepší vůdcové jsou jen lidé. Všichni děláme chyby. Když udělá chybu váš nadřízený, soustřeďte se na to, jak mu pomoci, nikoli jak jej odsoudit.

- Přistupujte k rozhodujícím lidem se stejnou zdvořilostí jako k zákazníkům. Ukažte respekt. Než něco řeknete, ptejte se sami sebe, zda to pomůže vaší firmě, zákazníkům nebo člověku, s nímž či o němž mluvíte. Pokud ne, nic neříkejte.

- Podpořte konečné rozhodnutí své organizace. Nechoďte k podřízeným s tím, že vám „ti nahoře" něco řekli. Nejste poslíček, ale vůdce.

- Vytvořte pozitivní změnu. Nesnažte se jen vyhrát nebo mít pravdu. Soustřeďte se na to, abyste přinesli nějakou pozitivní změnu.

- Soustřeďte se na budoucnost. Minulost nechte být. Zaměřte se na to, čeho můžete dosáhnout zítra, nikoli to, co se vám nepovedlo včera. Orientace na budoucnost vám pomůže k lepším a dlouhodobějším vztahům.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek