Naučte se jednat se stydlivými zaměstnanci

Základním prvkem každé diskuze je, aby se všichni k tématu vyjádřili. Úplně bezpředmětná je diskuze, kde se baví pouze dva a ostatní mlčí. Příčin, proč se někteří zaměstnanci raději nevyjadřují, může být několik: buď nejsou dostatečně odborně seznámeni s projektem, aby diskutovali, nebo se cítí utlačovaní těmi silnějšími, stydí se a nevědí, jak by si měli v diskuzi získat prostor pro sebe.

Pokud je zaměstnanec stydlivý, nemá problém s nedostatkem vědomostí. Jeho stydlivost může mít různé příčiny a neexistují studie, jak by se dal tento problém obecně odstranit. Některé činnosti ale mohou přímo nebo nepřímo napomáhat eliminaci nedostatečného sociálního chování.

Jako manažer byste měli mít k takovým lidem individuální přístup, přímo s nimi konfrontovat problémy, projevovat důvěru a pokusit se je nenásilně zavést do kolektivu, třeba prostřednictvím jiné osoby.

Při společných diskuzích je také lepší, když se sami ptáte určitých lidí, oslovíte je jménem nebo titulem a vyzvete je k odpovědi nebo názoru. Ke slovu se tak dostanou všichni. Stydlivý pracovník přijme projevenou důvěru, která mu trochu pomůže zvednout sebevědomí. Tuto taktiku můžete použít, když vidíte, že daný člověk má dobré nápady, ale není si jistý sám sebou a bojí se reakce ostatních.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk