Náročná práce prospívá manželství

Vytížené manažery a manažerky možná překvapí výsledky studie profesorů z Katedry sociální a organizační psychologie nizozemské Utrecht University. Obecně se totiž má za to, že náročná práce poškozuje manželství, studie však zjistila, že většinou naopak manželství prospívá – záleží pouze na tom, zda se náročná přesčasová práce týká manžela či manželky a zda mají děti.

Studie s názvem Workload and the trajectory of marital satisfaction in newlyweds publikovaná v odborném časopise Journal of Family Psychology zkoumala pracovní vytížení a spokojenost v manželství u 169 novomanželských párů každých šest měsíců po čtyři roky. Zjistila následující:

  • Náročná práce většinou vede k vyšší spokojenosti v manželství.

  • U párů s dětmi si náročná práce vybírá daň na manželství tehdy, vykonává-li ji muž.

  • Matky pracující přesčas mají většinou šťastná manželství.

  • Pokud manžel či manželka mají rádi svou práci, jsou také spokojenější v manželství.

Nejpřekvapivějším zjištěním byla šťastná manželství tvrdě pracujících matek. Výzkumníci si to vysvětlují tím, že když matky mají náročnou práci, otcové věnují více péče dětem, a dávají tak matkám větší pocit rovnováhy. To, že tvrdě pracující lidé mají obecně většinou šťastné manželství si vykládají tzv. expanzní teorií – angažovanost v práci dodává energii, čímž povzbuzuje partnerský vztah.

-kk-

Zdroj: BNET - americký server o managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje BNET