Nadávat či nenadávat?

Je hrubá mluva přijatelnou formou komunikace na pracovišti? Některá pracoviště ji respektují a dokonce očekávají. Pokud nějaký zaměstnanec nikdy nenadává, považují ho za divného. Psychologové potvrzují, že pak může hrubší jazyk být velice efektivním prostředkem získáváním důvěry v zaměstnání – nikoli však směrem nahoru ve firemní hierarchii, ale směrem dolů.

Řada firem přesto tuto formu komunikace zakazuje ze strachu z toho, že by se zaměstnanci mohli urazit a firma by pak mohla čelit soudním sporům. Domnívají se, že nadávání vždy někoho urazí, zatímco pracoviště bez nadávek neurazí nikoho.

Zaměstnanci často využívají nadávání jako nástroj, jak se vzájemně stmelit, uvolnit stres nebo ukázat svou pozici ve firmě. Problematickou otázkou však zůstává vymezení hranic takového chování.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com