Na špatné zprávy s respektem a klidem

Manažeři dnes musejí přinášet řadu špatných zpráv. Jak si tyto situace alespoň trochu zpříjemnit?

- Vystupte otevřeně. Výzkumy ukazují, že ti, kteří mají odvahu mluvit otevřeně, získají větší pozornost, jsou více respektováni a odměňováni. Nebojte se proto konverzace, před níž se ostatní schovávají.

- Buďte připraveni. Snažte se při složitých rozhovorech vyvarovat emocí. Položte si předem otázku, čeho chcete dosáhnout. Odpověď vám pak bude sloužit jako zábrana proti svárlivému postoji.

- Začněte fakty. Sdílení pocitů je silnou možností, jak vyjádřit, proč je něco pro vás důležité. Rozlišujte však mezi fakty, předpoklady a emocemi. Fakta jsou nesporná, proto jimi začněte.

- Popište aktuální chování. Při poskytování konstruktivní kritiky se vyvarujte pověstného „sendviče zpětné vazby" (dobré-špatné-dobré). Bývá vnímán jako neupřímný a znevažuje hodnotu vašeho sdělení.

- Poskytněte čas na zvážení. Dejte lidem příležitost odpovědět, nenuťte je však jednat okamžitě. Domluvte se na pozdější diskusi.

- Otevřete se. Naslouchejte bez negativních nebo defenzivních emocí. Ukažte, že rozumíte nejen tomu, co ostatní říkají, ale i tomu, jak se cítí.

- Spolupracujte. Ptejte se a společně pracujte bez toho, abyste se odsuzovali.

- Nestůjte na místě. Pokud se nemůžete na něčem shodnout, nezdržujte se neustálými debatami. Odložte tuto věc a jděte dál. Vždy se k í můžete vrátit.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today