Na poradě byste si měli rozumět

Jedna z nejčastějších stížností ve firmách se týká přílišného času tráveného na poradách. Ostřílení manažeři, ale i úplní nováčci často propadají pocitu, že jejich nápadům nikdo nenaslouchá, nesnaží se jim porozumět ani je respektovat. To vede k poklesu zájmu o další účast. Článek proto přichází s radami, jak zajistit, aby si účastníci porad zachovali angažovanost a jejich čas ani talent nepřišly nazmar.

- Převezměte odpovědnost za to, že vám budou rozumět. Nepředpokládejte, že vám účastníci porady rozumějí jen proto, že to vypadá, že vám věnují pozornost.

- Ujistěte se, že si rozumíte. Cvičte se v umění, jak přeformulovat již řečené jakožto nástroji pro řízení rizika.

- Využijte výhody pochybností. Zeptejte se sami sebe: „Odpovídá to, co si myslím, že jsem slyšel, tomu, co tím oni myslí?“ Neberte si nepochopení osobně, dá se to přirozeně očekávat.

- Vyčleňte si 20 procent času pro opakované ujišťování o pochopení. Nečekejte na posledních 5 minut, abyste odhalili významy ztracené v překladu v průběhu porady.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine