Multitasking neznamená efektivitu

Multitasking, pojem vztahující se původně k počítačům, se v moderní době stal realitou každodenních pracovních dní. Problém je ale v tom, že u lidí příliš efektivně nefunguje. Když si ráno čistíte zuby, můžete zároveň přemýšlet o své dnešní agendě, jelikož čištění zubů nezabere příliš mozkové kapacity. Horší je to však již tehdy, když plníte naráz několik úkolů, které vyžadují kapacitu velkou.

V takových případech platí, že úkoly sice dokončíte, ale v delším čase a s horšími výsledky, než kdybyste je plnili odděleně. Čím vícekrát také začnete během dne něco dělat, tím více zažijete rozjížděcích momentů, které jsou neproduktivní.

V některých chvílích je multitasking nutný. Efektivnější, než řešit každou „akutní“ věc, je však rozdělit si den do časově ohraničených částí. Zbavíte se tak neustálého začínání a vracení k úkolům, když vás někdo něčím přeruší. Budete se moci lépe soustředit na konkrétní činnost a lépe ji také zvládat.

Jak to vypadá v praxi? Například víte, že musíte napsat zprávu, což vám trvá asi půl hodiny. Vyčleňte si proto v rámci své pracovní doby půlhodinu, kdy zavřete svou kancelář a nenecháte se rušit. Nezvedejte ani telefony, nereagujte na e-maily. Jen piště svou zprávu. Za krátko zjistíte, jak efektivní tento způsob rozvrhování času je.

- Vymezujte si časové bloky pro specifické úkoly.

- Snižte čas, který trávíte opětovným začínáním téže práce.

- Nenechte se vyrušovat.

- Postupně prodlužujte své vymezené bloky a zvětšujte jejich počet.

- Uvědomte si ale, že vyrušování nikdy nelze eliminovat zcela.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management