Moudrost jako manažerská ctnost

Moudrost a rozum by měly být jednou z poznávacích znamení dobrého manažera. Co je však moudrost? Jde o prosté nahromadění znalostí a naučených poznatků? Nejlepší vedoucí jsou nadáni schopností porozumění a bystrého úsudku, což jim umožňuje vhled do duše své i ostatních. Co je zdrojem moudrosti a uváženého jednání? Většina manažerů se učí prostřednictvím zkušeností, aktivně získávají nové poznatky ze životních událostí, pátrají po jejich příčinách, podstatě a jednají podle toho v budoucnu.

Je moudrost otázkou věku? Více prožitých let dává více příležitostí k učení, ale nemusí to být pravidlem. Někdo získá v krátkém čase více zkušeností a vezme si z nich více, než jiný za dlouhá léta. Jsou však věci které člověk v mladším věku netuší, ať je jak chce chytrý a inteligentní. Zdravý selský rozum, dobrý úsudek a emocionální inteligence jsou podstatnými rysy dobrého manažera.

Životní moudrost je také záležitostí pokusů a omylů, je dána schopností najít a určit, co je pravdivé a správné na základě toho rozhodovat. To předpokládá osvojit si umění odlišit pravdu od vlastních předsudků a názorů, odpoutat se od vlastních často neobjektivních pocitů a subjektivního pohledu na svět.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher