Motivujte sami sebe

Američtí vědci a psychologové před rokem vypracovali studii, kde zkoumali, co dělá lidi v osobním životě či zaměstnání úspěšné a zda existuje nějaký znak, který by měli společný. Mluvili s manažery, podnikateli, umělci, soukromými osobami a sportovci, kteří na svém poli působnosti podávali neobvyklé výkony. Zaměřili se na kritéria jako je rod, sociální zázemí, rodinná konstelace, vzdělání, výchova, schopnosti, inteligence, kulturní pozadí, žebříček hodnot, hospodářské, společenské a politické podmínky. Charakteristické pro všechny úspěšné lidi byla vášeň. Dělají to, co je žene dále kupředu, co je motivuje.

Dosažení „pseudocílů“ stojí mnoho námahy i dlouhý čas. Ovšem teprve později člověk zjistí, že peníze/status/kariéra samy o sobě nedělají člověka šťastným a jako motivátor slouží pouze do té doby, dokud se člověk zabývá tím, jak jich dosáhnout. Později, když přijde den, kdy by člověk nejraději ani nevstal z postele, když je stále častěji na služebních cestách, začne se zamýšlet nad otázkami: Co má vlastně to, co dělám, skutečně společného se mnou? Proč najednou nemám žádnou chuť do své práce? Není to něco jiného, co mě hnalo kupředu?

Na řadu přichází cvičení psychologa Christiana Jacobseho: Naplánujte si svůj ideální den minutu od minuty, se vším, co k němu přísluší. Opakujte si otázku: „Co je pro mě vlastně důležité?“ tak dlouho, dokud nepřijdete na jádro problému. Znáte-li svůj žebříček hodnot, zjistíte, jaké podmínky musí být splněny proto, abyste byli pro svoji práci motivováni.

Jakmile poznáte svoji vášeň, musíte mít především odvahu a pevnou vůli, abyste ji následovali. Den má sice omezený počet hodin a člověk jistý počet povinností, ale hranice možností bývají často dále, než si myslí. Nezbývá, než hledat možnosti: Jak můžu svůj všední den pozměnit, aby se stal šťastným dnem?
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere