Motivace se nedá vynutit

Toto je typický obrázek: Senior viceprezident pro strategické plánování hovoří se senior viceprezidentem pro finance a vrčí, že by vše šlo lépe, kdyby byli lidé motivovaní. Oba viceprezidenti se pak zavěsí očima na viceprezidenta lidských zdrojů a kdyby mohly pohledy zabíjet, zbyl by z něj jen popel. Motivace má tendenci vytáhnout z lidí to nejlepší. Na co ovšem lidé ve vedení zapomínají, je to, že motivace se nedá vynutit. Nemůže být zanesena do měsíčního plánování. Motivace přichází zevnitř, avšak je ovlivněna vnějšími poměry, jako třeba poslední vlnou propouštění, snížením výhod, ale i tučnými bonusy vedoucích pracovníků, zatímco ostatní zaměstnanci nedostávají nic. Všechny tyto věci ovlivňují motivaci, samozřejmě že negativně. Článek vychází z knihy Johna Baldoniho Velká motivační tajemství velkých vůdců.

Motivace je umění přimět lidi udělat to, co je potřeba. Vůdci nemotivují sami o sobě, ale vytváří podmínky, za kterých lidé motivují sami sebe. Jako manažer se můžete na motivaci dívat ze dvou úhlů – co dělat a co ne. Podívejme se na to, co dělat:
- přemýšlet o lidech, co dělají a jak je můžete podpořit,
- dávat sami sebe až na druhé místo, až za ostatní,
- často komunikovat, mluvit o tom, co se děje,
- delegovat odpovědnost a autoritu,
- vybízet lidi k přijímání nových výzev a podporovat je při tom,
- poskytovat potřebné zdroje,
- odměňovat to, na čem záleží,
- potvrzovat přispění a chválit za něj,
- smysluplně odměňovat, způsobem, jakým lidé chtějí být odměňováni,
- lidé na prvním místě.

-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com