Motivace při propouštění

Nic nedokáže demotivovat zaměstnance více než nezvládnuté propouštění. Propouštění je proto jednou z nočních můr HR: Sdělit lidem, že ztratili práci může být obtížné, dokonce traumatické, a to nejen pro HR nebo zaměstnance, kteří mají odejít, ale také pro ty, kteří zůstávají.

Řada odborníků HR pomáhá zaměstnancům, kteří o práci přišli. Měli by však také věnovat pozornost ostatním pracovníkům. Produktivita a spokojenost se mohou snížit, pokud nejsou zaměstnanci motivovaní, zanícení, není s nimi jednáno fér a nejsou kontinuálně v obraze.

Říkat pravdu

V novinách se téma propouštění objevuje denně. Také americká firma Womble byla před svým prvním propouštěním. Přesto vedení cítilo, že vše půjde dobře, když se bude s lidmi, kteří budou propuštěni, zacházet fér, a pokud o tomto kroku budou ostatní zaměstnanci informováni.

 

Když byl oznámen tento nepopulární krok, byl jeho negativní efekt okamžitě ztlumen nabídnutou podporou a poradenstvím. Někteří dostali odstupné a bylo jim nabídnuto navštěvovat sérii workshopů, které jim měly pomoci najít práci. V den, kdy bylo oznámeno propouštění, o něm také byli informováni zbývající zaměstnanci a následovala série setkání a individuálních konverzací s vedením.

 

Jeden člen vedení navštívil všechny pobočky a zodpověděl zaměstnancům dotazy o firemních plánech. Také manažeři povzbuzují zaměstnance, aby přicházeli s kreativními nápady, jak své pracoviště zefektivnit. Přínos je v tom, že lidé vidí, že mohou přispět a že na jejich názoru záleží.

Otevřená komunikace

Řada firem stále věří, že je nejlepší poskytnout zaměstnancům minimum informací o případném propouštění. Chtějí tak zamezit tomu, aby se o tom příliš hovořilo. Dosáhnou tak ale pravého opaku.

 

Absence informací způsobí zveličování a paniku. Je potřeba, aby oddělení HR osvětlilo, s čím tito lidé odešli, a jak s nimi bylo zacházeno. Otevřená komunikace může odlehčit znepokojení.

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine