Motivace, morálka a loajalita v ekonomické recesi

V ekonomicky úspěšných časech je snadné motivovat zaměstnance penězi, byť krátkodobě. V době recese je však situace jiná. Peníze nemusejí být k dispozici a v základech se otřásá i jistota, že si zaměstnanci udrží svou práci. Jak tedy motivovat v období recese, abyste si udrželi nadšení a oddanost svých lidí?

- Důležité je, aby zaměstnanci věřili v hodnoty vaší organizace. Nejednotné chápání hodnot na straně organizace a zaměstnanců vyvolává stres a pocit nespokojenosti.

- Zajistěte integritu. Je nezbytné, aby existovala důvěra mezi vůdci a jejich svěřenci. Jakmile důvěru ztratíte, je téměř nemožné ji obnovit.

- Buďte konzistentní. Je třeba zavést konzistentní přístup k rozhodování. Zaměstnanci by měli věřit, že rozhodnutí probíhají ze správných důvodů a budou změněna jen z pádných příčin.

- Važte si každého jednotlivce a jeho přispění. Projevy uznání by měly být upřímné, nikoli se řídit mechanickým procesem.

- Dejte zaměstnanců hlas, kterému budete naslouchat. Pod vlivem stresu získávají zaměstnanci pocit, že nemají kontrolu nad tím, co se děje. Výrazně jim pomůže, poskytnete-li jim možnost vyjádřit se a mít vliv na další události.

- Vytvářejte realistická očekávání. Slibujte jen to, co můžete dodržet a buďte čestní v tom, co očekáváte od druhých.

- Dejte zaměstnancům pocit jistoty. Jistota a bezpečnost představují základní potřeby zaměstnanců. Dávejte si proto pozor na to, jak se vyjadřujete a také nezatajujte informace.

- Zapojte zaměstnance do hledání řešení. Když každý jednotlivec v týmu převezme odpovědnost nejen za své vlastní přispění, ale také za to, že bude dělat vše, aby pomohl druhým, váš tým bude výrazně silnější.

- Musíte vědět, co je motivuje. Pozorně poslouchejte, abyste zjistili, co přesně vaše zaměstnance motivuje.

- Nepodceňujte sílu poděkování. Poděkování za dobře odvedenou práci znamená velký rozdíl v tom, jak se zaměstnanci cítí. Můžete je vyjádřit slovně, ale i písemně nebo malým dárkem.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How