Mohou vám věřit?

Jedním z nejdůležitějších výsledků výzkumu Watson Wyatt Survey bylo identifikování sedmi klíčových faktorů, které řídí nasazení zaměstnanců v práci. Nejvýše postavené faktory dosáhly podobného ohodnocení, ale celý seznam poskytuje velmi užitečný podklad k úvahám, jak by podniky mohly zlepšit nasazení, odpovědnost a loajalitu pracovníků. Zaměstnanci ohodnotili důvěru v nejvyšší vedení a možnost využít své dovednosti v práci jako dva nejdůležitější hnací prvky svého pracovního nasazení. Zde je celý seznam:
- důvěra v nejvyšší vedení podniku – 14%
- možnost využít své dovednosti v práci – 14%
- jistota, bezpečnost práce – 11%
- konkurenceschopnost odměn – 11%
- kvalita podnikových výrobků nebo služeb – 10%
- absence pracovního stresu – 7%
- čestnost, upřímnost a integrita podnikového obchodního jednání – 7%
- ostatní faktory – 26%

Nasazení zaměstnanců bylo považováno za totéž jako loajalita k zaměstnavateli, ale dnešní zaměstnanci hledají zaměstnavatele, u kterého mohou být hrdí, že pro něj pracují, a jemuž důvěřují. Tento smysl pro důvěru ve vedení je skutečně klíčovým faktorem nasazení zaměstnanců, který vytváří pro podnik ekonomické hodnoty. Zaměstnanci také mimo jiné sestavili seznam sedmi faktorů, které je vedou k důvěře v senior management. Na tomto seznamu najdeme podporování nejkvalifikovanějších pracovníků, získání podpory pro obchodní směr, motivování pracovníků k výkonu na vrcholové úrovni a vysvětlení důvodů stojících za hlavními obchodními rozhodnutími.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com