Mí manažeři mi rozumějí

Slyšeli jste už z úst svých zaměstnanců, že jste ti nejlepší šéfové, které kdy měli? Průměrný manažer zachází se všemi zaměstnanci stejně. Dobrý manažer však dokáže objevit individuální talenty zaměstnanců a těžit z nich ku prospěchu všech. Úkolem manažera je udělat z talentu výkonnost, podporovat každého jedince, aby mohl excelovat svým vlastním způsobem.

Uznání a docenění silných i slabých stránek zaměstnance vyžaduje od manažera mnoho času a úsilí. Dobrý manažer proto tráví značnou část svého života pozorováním, nasloucháním a komunikací s podřízenými, aby mohl zjistit, co je žene kupředu a co jim naopak způsobuje problémy. Jestliže chce manažer odhalit silné a slabé stránky podřízeného, může se jej například zeptat, jaký byl jeho nejlepší a nejhorší pracovní den v posledním čtvrtroce. I když je důležité vědět i o slabých stránkách zaměstnanců, manažer by se měl vždy více soustředit na ty silné.

V případě, že zaměstnanec opakovaně selže, může odhalit slabosti na místech, kde by měly být silné stránky. Pak může manažer postupovat čtyřmi způsoby. Prvním je poskytnutí odpovídajícího školení. Dále pak manažer může zaměstnanci doporučit pracovního partnera, který v příslušných dovednostech vyniká nebo využít techniky, které pomohou zaměstnanci prostřednictvím disciplíny dokázat to, čeho není schopen instinktivně. Poslední možností řešení je přetransformování pracoviště tak, aby příslušná slabá stránka už nebyla relevantní.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge