Mercer: Evropské firmy dostatečně nerozvíjejí ženské talenty

Většině evropských organizací chybí programy pro rozvoj talentovaných žen do vůdcovských rolí. Výzkum společnosti Mercer s názvem Women’s Leadership Development Survey ukázal, že 67 % ze 450 zkoumaných evropských firem nemá žádnou strategii nebo filozofii vůdcovského rozvoje žen. Chybí jim efektivní identifikace vysokého potenciálu na začátku kariéry, diverzita při výběru a náboru, genderově specifické vzdělávání a rozvoj.

41 % organizací nenabízí žádné aktivity nebo programy zaměřené na rozvojové potřeby žen ve vůdcovských rolích. 21 % organizací má určité dílčí programy, jako je flexibilní pracovní doba nebo mentorování a koučink. 11 % plánuje zavedení těchto programů v budoucnosti (což je téměř dvakrát více než celosvětový průměr 6 %).

Na otázku, jak dobře podporuje organizační klima rozvoj žen, odpovědělo 48 % respondentů „středně“. 14 % odpovědělo „ve velké míře“ a 25 % „v malé míře“. 11 % uvedlo nulovou podporu.

Podle 52 % firem brání ženám v postupu na vyšší vůdcovskou úroveň především rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. 43 % firem uvedlo na prvním místě nedostatek podpory ze strany nejvyššího vedení a 27 % neochotu přemisťovat se za prací.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine