Méně slov a více sdělení

Většina přednášejících se domnívá, že nejlepší způsob, jak prezentovat informace, je sestavit svou řeč do podoby jednotlivých bodů, které budou promítat na obrazovce. Zkuste však o obrazovce uvažovat pouze jako o pozadí, nikoli hlavním prvku prezentace. PowerPoint by měl vaši prezentaci obohatit, ne řídit. Článek shrnuje několik tipů, jak zjednodušit a zároveň zatraktivnit vaše slidy.

- Jeden slide, jedna myšlenka. Chcete, aby vaše publikum poslouchalo, ne četlo. Obsah jednoho slidu omezte na jednu nebo dvě věty. Ta by měla publiku poskytnout něco, o čem může přemýšlet během vaší řeči (zdůraznění, příklad). Místo seznamů bodů umístěte každý bod na samostatnou obrazovku, aby měl větší vliv.

- Jednoduchost, nikoli efekty. Držte se čitelných druhů písma a kvalitních obrázků. Dejte publiku něco, o čem může přemýšlet, prostřednictvím nápaditých textů a obrázků.

- Neignorujte své slidy. Pokaždé, když změníte obrázek, publikum přesune svou pozornost na novou obrazovku. Vložte proto malou pauzu, abyste znovu obrátili pozornost k sobě a tomu, co říkáte.

- Postupujte pomalu, nezávoďte s časem. Prezentace není závod o vyplnění přiděleného času maximálním počtem slov za minutu. Spíše, než abyste svou prezentaci prodlužovali, snažte se skončit dříve. Publikum pak bude mít větší  tendenci klást otázky nebo k vám přijít a poděkovat. Včasný konec ukáže, že máte kontrolu. Prodlužování a rychlé chrlení informací ve snaze získat čas je chaotické.

Chcete-li zdokonalit své prezentační dovednosti, sledujte prezentace jiných lidí a učte se z nich. Existuje například řada on-line zdrojů, záznamy z konferencí apod.

-kk-

Zdroj: News.com.au - australský zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje News.com.au