Méně může být více

Mantra dnešních organizací „dělat více s méně zdroji“ znamená v praxi většinou stálé zvyšování očekávání a cílů za současného utrácení méně peněz. Pro zaměstnance, kteří musejí pracovat déle než dříve za horších podmínek, je to frustrující - zvláště pak pro ty, kteří jsou vůči zaměstnavateli loajální a chtějí přinášet výsledky.

Tito zaměstnanci mají motivaci, ta však k tomu, aby podávali maximální výkony sama o sobě nestačí. Jak tedy posílit produktivitu, když můžete skutečně nabídnout jen méně zdrojů?

1. Specifikujte priority

Zaměstnanci, kteří mají příliš mnoho práce a málo času, potřebují vědět, na co se mají soustředit. Vytyčujte priority, které vám přinesou zásadní hodnotu.

2. Pozor na rutinu

Pravidelně vyhodnocujte pracovní procesy, abyste se ujistili, že stále odpovídají měnícím se pracovním potřebám.

3. Chápejte vzdělávání jako proces

Dynamické pracovní prostředí si žádá pravidelné revize vzdělávání pracovníků a pokračující rozvoj jejich dovedností.

4. Umožněte svobodné rozhodování, ale...

Vyjasněte rozsah odpovědností jednotlivých zaměstnanců, v jehož rámci mohou samostatně jednat.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek